Spotrebiteľská súťaž „Sladký dr. Gerard"

realizovaná v termíne od 1.7.2016 do 2.12.2016.

 

(ďalej len súťaž)

 

Oficiálne pravidlá súťaže.

 

1. Usporiadateľ

Usporiadateľom súťaže je PPRESS, s.r.o., Fučíkova 15, 962 12 Detva (ďalej len Usporiadateľ).

Kontakt: 045/5454902

e-mail: sutaz@ppress.sk

 

2. Spôsobilosť

Súťaže sa môžu zúčastniť len fyzické osoby, ktorých spôsobilosť na právne úkony nie je súdnym rozhodnutím úplne, ani čiastočne obmedzená. Zamestnanci a rodinní príslušníci PPRESS s.r.o. sa súťaže nemôžu zúčastniť.

 

3. Trvanie súťaže

Súťaž sa uskutoční v období od 1.7.2016 do 2.12.2016.

 

4. Ako možno vyhrať

Podmienkou súťaže je zakúpiť si v termíne súťaže (1.7.2016 – 2.12.2016) dva výrobky firmy PPRESS s.r.o. s logom dr.Gerad v maloobchodnej sieti na území Slovenskej republiky.

Zákazník sa stáva účastníkom v súťaži po zaslaní minimálne jedného kupónu s dvoma EAN kódmi vystrihnutých z výrobkov dr.Gerard. Do jednej obálky môžete vložiť maximálne 10 kupónov s 20 EAN kódmi, pričom každý kupón bude zlosovateľný.

Kupóny na vytlačenie sú po dobu trvania súťaže k dispozícii na www.ppress.sk alebo v tlačenej forme nalepené na obaloch výrobkov dr.Gerard.

Vpísaním svojich kontaktných údajov na súťažný kupón a vložením dvoch EAN kódov dr.Gerard ku každému kupónu a zaslaním na adresu Usporiadateľa v termíne od 2.mája 2016 do 23:59 30.novembra 2016 je účastník súťaže zaradený do žrebovania a to v dňoch:

 

1.kolo - 1.7.2016

2.kolo - 5.8.2016

3.kolo - 2.9.2016

4.kolo - 7.10.2016

5.kolo - 4.11.2016

6.kolo - 2.12.2016 – záverečné žrebovanie

 

5. Výhry

Celkovo sa bude súťažiť o 409 vecných cien. V každom žrebovaní okrem 6. kola môžete vyhrať:

3 x 1. cena podľa vlastného výberu: Iphone 6, SMART TV SAMSUNG UE48J6272, Práčka Bosch WAN24160BY, Chladnička s mrazničkou Bosch KGV36VL32, SONY Playstation 4.

6 x 2. cena podľa vlastného výberu: Apple iPad Mini 4 Wi-Fi 16GB Silver, Espresso De'Longhi ECAM 21.117.SB Magnifica S, Umývačka riadu Bosch SMS54M52EU, Vysokotlakový čistič Kärcher K5, Robotický vysávač iRobot Roomba 651.

12 x 3. cena podľa vlastného výberu: Mikrosystém PANASONIC SC-PM250EC-S, Automobilová navigácia Mio Spirit 5400 LM, Vysavač Rowenta RO 5285EA Compacteo Ergo, Naparovacia žehlička Tefal FV 9625E0, Kuchynský robot Bosch MUM 52110.

24 x 4. cena podľa vlastného výberu: Externý disk WD Elements Portable 750GB, Ručný Mixér Bosch MFQ 3520, Fieldmann Gola sada 32ks FDG 5000-32R.

36 x 5. cena: Mikina + tričko dr.Gerard.

Nevýherné kupóny postupujú do šiesteho záverečného žrebovania o hlavnú výhru osobný automobil Škoda Fabia a 4 x 2. cenu podľa vlastného výberu: Iphone 6, SMART TV SAMSUNG UE48J6272, Práčka Bosch WAN24160BY, Chladnička s mrazničkou Bosch KGV36VL32, SONY Playstation 4.

V prípade nedostupnosti uverejnených výhier, si usporiadateľ vyhradzuje právo na ich náhradu s podobnými parametrami.

Každý výherca po žrebovaní bude kontaktovaný telefonicky, alebo prostredníctvom e-mailu usporiadateľom súťaže kvôli výberu výhry a to do 5 pracovných dní.

 

 6. Žrebovanie

Všetky žrebovania budú verejné a uskutočnia sa v zasadačke spoločnosti PPRESS na adrese Bottova 1, 962 12 Detva v dátumoch uvedených v štvrtom bode v čase 12.00 hod.

Do žrebovania budú zaradené len platné hracie kupóny, t.j. tie, ktoré spĺňajú podmienky uvedené v bode 4. týchto pravidiel. Zoznam výhercov všetkých žrebovaní bude zverejnený do siedmich dní od žrebovania a následnej kontrole na www.ppress.sk a na facebookovskej stránke https://www.facebook.com/drgerard.sk

 

7. Účastníci

Účastníci tejto súťaže sa jej zúčastňujú s vedomím, že nemôžu požadovať výhru v inom rozsahu okrem rozsahu, aký určí Usporiadateľ. Účastníci tejto súťaže sú si súčasne vedomí toho, že v zmysle § 845 Občianskeho zákonníka č. 40/1964 Zb. v platnom znení nemožno výhry vymáhať a to ani prostredníctvom súdu.

 

8. Chyby a poškodenia

V prípade tlačovej chyby, inej chyby alebo poškodenia informačných materiálov o tejto súťaži Usporiadateľ za toto nenesie zodpovednosť.

 

9. Ak je výherca neplnoletý

Ak je výherca neplnoletý, cenu obdrží po potvrdení výhry prostredníctvom svojho zákonného zástupcu, opatrovníka alebo splnomocneného zástupcu.

 

10. Odovzdanie výhier

Výhry budú odovzdané len tým vyžrebovaným účastníkom súťaže, ktorí dodržia pravidlá tejto súťaže, splnia podmienky v nich stanovené a ich nárok bude Usporiadateľom potvrdený.

Výhru odovzdá Usporiadateľ alebo ním poverená osoba. V prípade sporu o platnosti nároku na výhru vloženú do tejto súťaže je rozhodujúce rozhodnutie Usporiadateľa. Usporiadateľ bude výhercu kontaktovať prostredníctvom e-mailovej správy alebo telefonicky.

Vecné výhry budú jednotlivým výhercom odovzdané osobne alebo zasielané poštou resp. zásielkovou službou na adresu, ktorú uvedú. Pred odovzdaním výhier sa osoba preberajúca výhru musí preukázať osobným dokladom, prípadne potvrdením, že je zákonným zástupcom neplnoletého výhercu. Pri odovzdaní výhier osoba preberajúca výhru svojím podpisom potvrdí prevzatie výhry, ktorú získal.

V prípade, že si výherca výhru neprevezme alebo nepreukáže splnenie podmienok na odovzdanie výhry do troch mesiacov od prvého informovania o výhre Usporiadateľom, výhra prepadá v prospech Usporiadateľa.

 

11. Daň z výhry

Ak hodnota výhry presiahne 350,- Eur vrátane vykalkulovanej dane z príjmov, je výherca povinný zdaniť výhru v zmysle § 8 zákona č. 595/2003 Z.z. v platnom znení ako ostatný príjem v daňovom priznaní do 31. marca nasledujúceho roku po obdržaní výhry. Usporiadateľ, ako organizátor súťaže, má povinnosť v zmysle § 8 ods. 10 citovaného zákona oznámiť výhercovi hodnotu výhry alebo ceny (s DPH), ktorou je obstarávacia cena alebo vlastné náklady organizátora alebo poskytovateľa výhry.

 

12. Osobné údaje

Účastník zapojením sa do tejto súťaže dáva Usporiadateľovi v zmysle zákona č. 122/2013 Z.z. o ochrane osobných údajov v platnom znení súhlas na spracovanie svojich osobných údajov pre potreby tejto súťaže (predovšetkým evidencia víťazov súťaže – z hľadiska ich zaevidovania na účely účtovníctva z dôvodu úhrady výhry a na poskytovanie svojich osobných údajov na účely doručenia výhry získanej výhercom v tejto súťaži Usporiadateľom určenej tretej osobe, u ktorej Usporiadateľ výhry zakúpil), pre účely poštovného styku so súťažiacim a evidencie týchto údajov a v zmysle § 65 zákona č. 610/2003 Z.z. o elektronických komunikáciách súhlas na volanie alebo zasielanie SMS na číslo telefónu poskytnuté v registračnom formulári na účely priameho marketingu.

Účastník súťaže v prípade výhry dáva súhlas so zverejnením celého mena a obce na www.ppress.sk a na facebookovskej stránke https://www.facebook.com/drgerard.sk

 

13. Umiestnenie pravidiel

Tieto pravidlá súťaže sú zverejnené na www.ppress.sk. Usporiadateľ si vyhradzuje právo na zmenu pravidiel. Účasťou v tejto súťaži vyjadrujú jej účastníci súhlas s pravidlami tejto súťaže a s ich záväznosťou.

 

Martin Priadka

riaditeľ spoločnosti PPRESS, s.r.o.